Trækors, Brahetrolleborg Kirke

Kunstner:

Claus Berg (f. 1470/1475 - d. efter 1532).

Billedhugger og maler.


Mål:

H. 250 cm Br. 200 cm


Beskrivelse:

Bemalet trækors med udskårne relieffer. Korstræet er anbragt over korsbuebjælken, hvor skellet i klosterkirken gik mellem kirkens kor og kirkens skib og satte grænsen for, hvor tæt lægbrødre og lægfolk måtte komme på det “helligste”. I korsets fire ender er udskåret symbolerne for de fire evangelister.