Munke, v. Brahetrolleborg Kirke

Kunstner:

Jørgen Rasmussen


Mål:

Knælende munke: H. 150 cm og 133 cm

Stående munke: H. 250 og 245 cm


Beskrivelse:

De fire skulpturer, der er udført i elmetræ, er placeret på Brahetrolleborg Kirkes gl. kirkegård.

Munkene er udskåret af træ fra gamle elmetræer, der har vokset rundt om kirken. Munkene er rejst til erindring om de munke, der fra 1172 – 1536 byggede og levede i Holme Kloster, hvor Brahetrolleborg Kirke var klosterkirke. De knælende munke i plænens nordvestlige hjørne symboliserer bønnen. De opretstående munke – én i det nordøstlige hjørne og én i midten af plænen – symboliserer arbejdet.