Mindestøtte for lensgreve Preben Bille Brahe

Kunstner:

Herman Wilhelm Bissen (1798-1868). Maler og billedhugger fra kunstakademiet i København. Lille Guldmedalje 1821. Store Guldmedalje 1823. Arbejdede i en periode under Thorvaldsen i Rom.


Mål:

H. ca. 440 cm Br. 102 cm Dyb. 86 cm


Beskrivelse:

Udført i granit og bronze. Opsat i 1858 af beboere omkring Hvedholm.


Inskriptioner: Forside: For Preben Greve af Bille Brahe til grevskabet Brahesminde, den ædle olding, bondens trofaste velgører og ven, rejstes dette minde af grevskabets taknemmelige og hengivne beboere.

Venstre side: At vore efterkommere ikke skulle glemme hvo der har lagt grund til deres fædres hus.Højre side: Han bøjed sit øre til den fattige, han styred ham venligen og med blidhed. Bagside: 9. maj 1798 – 9. Maj 1858