Mindestøtte for greve Johan Ludvig Reventlow

Kunstner:

Axel Frederik Pacht (1847 - 1898)

Modellør fra Kunstakademiet i København 1868.

Lille guldmedalje 1869.


Mål:

H.ca. 550 cm Dyb. 81 cm Br. 81 cm.


Beskrivelse: Obelisk og medaljon med portræt af greve Johan Ludvig Reventlow (1751 - 1801).Bornholmsk granit med indsat bronzerelief.Opsat på 100 årsdagen for Stavnsbåndets ophævelse efter indsamling blandt lokalbefoldningen.Mindestøtten er placeret ved Reventlowsvej i svinget ved Brahetrolleborg, Korinth

Indskriptionen på forsiden:

Johan Ludvig Reventlow f. 1. April 1751

d. 1. Marts 1801

Børneven og Bondeven

Indskription på bagsiden:

Rejst 14. sptr. 1888 Til minde om Skolernes oprettelse og bøndernes Frigørelse For 100 år siden