Mindesten over Simon Hempel Ploug

Kunstner:

Herman Ernst Freund (1786 - 1840) Gl. Assistens Kirkegård, Østerbrogade, Faaborg.

Kunstakademiet i København: 1811 den store Sølvmadalje, 1817 den store Guldmedalje.


Mål:

Sten: H. 186 cm Br. 60 cm Dyb. 38 cm

Relief: H. 64 cm Br. 31 cm


Beskrivelse

Udført i glatsleben rød granit med bronzerelief. Opsat mellem 1831 0g 1840

Inskriptionen på stenen lyder:Her hviler agent og dannebrogsmand Simon Hempel Ploug, købmand i Faaborg, født den 4. November 1768, død den 26. April 1831. Hans ædle id og dåd hernede en evig seirskrans ham hist berede.Det var SHM’s søn Jørgen, der havde formidlet kontakten til H. E. Freund, da familien Ploug bestilte og skænkede en døbefont til Helligåndskirken i Faaborg. Så det er sandsynligt, at Freund samtidig af Plougfamilien er blevet bestilt til at lave bronzerelieffet, der forestiller Dødens Genius.