Bomærke, Aastrup Skole

Kunstner:

Allan Ørtvig (1950-)

Uddannet lærer med formning som liniefag


Mål:

Diameter: 120 sm


Beskrivelse:

Udformet i keramik og jern. Opsat i 1981 på Åstrup Skole, Eskemosegyden 46, Åstrup

Allan Ørtvig, der var lærer på Åstrup Skole, lavede en tegning af en såkaldt pesttjørn (hvidtjørn), der stod/står på en mark bag skolen. Han skar tegningen ud i brikker, der blev fordelt til et antal elevgrupper. Hver gruppe skulle så fra bunden lave deres brik til relieffet.