Bomærket mod halpladsen er væk

Kunstner:

Henry Heerup (1907 - 1993) Henry Heerup: Kunstakademiet i København 1927 – 32. På malerskolen havde han lærerne Ejnar Nielsen og Aksel Jørgensen. Desuden var han et par måneder på billedhuggerskolen hos Einar Utzon-Frank.

Edmund Christiansen (1917 - 2003). Stod i lære ved malermester Niels Madsen.


Mål:

H.160 cm Br. 170 cm


Beskrivelse:

Udført efter tegning i sortmalet jern. Opsat d. 25.4.1980 af Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, Faaborg

Relieffet er lavet udfra en oliekridttegning af Henry Heerup bestilt af Faaborg Sundskole som skolens bomærke. Originalen hænger på skolens kontor. Maleren Edmund Christiansen omtegnede bomærket til udskæring i jern. Smedemester J. Ploug udførte smedearbejdet. Relieffet, der kom til at koste 5000 kr.,  hænger ved skolens gamle hovedindgang på A-fløjen. Et tilsvarende nyere – udført på Faaborg Produktionsskole – hænger ved skolens nuværende hovedindgang ud mod halpladsen.

Faaborg Sundskole har i aulaen et stort oliebillede af Henry Heerup, ”Faaborg Fantasi”, bestilt til skolen. Billedet kan ses i skolens åbningstid.